logotyp

Sökes:

Ledare inom privat och offentlig verksamhet som vill reflektera över sitt ledarskap. Du arbetar kanske som chef, projektledare, processägare eller leder ett kompetensområde. Du kan ha haft någon av rollerna en kort eller lång tid eller så vill du förbereda dig för en ny roll. Du som är egenföretagare är också välkommen.

Finnes:

En professionell samtalspartner. Jag vill stötta dig i din utveckling som ledare. Min främsta styrka är att utveckla ledare med ett tvärfunktionellt ansvar. Jag har stor erfarenhet av att stötta ledare i komplexa roller i olika branscher.


Vilka svar har du på följande frågor: …
  • INSIKT - Hur medvetet leds du av din personliga värdegrund?
  • UTSIKT - Hur bra är du på att se andras behov?
  • AVSIKT - Hur lockande och tydlig målbild har du?

Välkommen att ta reda på mer om hur du kan jobba vidare med svaren.

Katarina Wendsjö


Veckans Värdelots

"I öknen är sanden billig."
Hur värderar du dina resultat?