logotyp

INSIKT- UTSIKT AVSIKT

Utgångspunkten för ett hållbart ledarskap är reflektion som leder till ökad självkännedom.

Vi tolkar omvärlden utifrån vår personliga värdegrund, våra erfarenheter och vår kunskap. Vi är olika som individer och därför uppfattar vi världen olika. Vi ser omvärlden som vi är präglade att se den. Ju större vår självinsikt är, ju bättre förstår vi och kan reflektera över vårt agerande. Vi behöver känna, respektera och kunna leda oss själva först för att sedan kunna känna, respektera och leda andra.

  • Vilka värden vilar din inre motivation på?
  • När kommer dina styrkor till sin rätt?
  • Vad behöver du tänja eller dämpa?


” Gn'othi sevt'on. Känn dig själv.”


Veckans Värdelots

"Endast det förberedda sinnet uppfattar möjligheten."
Vad förbereder du dig för?