logotyp

Individuella program

Tillsammans utforskar vi ditt ledarskap ur olika perspektiv. Vi arbetar med din värdegrund, dina drivkrafter och styrkor samt hur du hanterar din tid, dina beslut och dina relationer.

Du har regelbundna individuella möten med mig som professionell samtalspartner. Det betyder tid avsatt för samtal och reflektion. Mellan mötena arbetar du med en individuellt utformad handlingsplan.

Eftersom det tar tid att ändra tankevanor och beteenden pågår programmen under 6 eller 12 månader.

Grupputveckling

Utvecklande aktiviteter för grupper som vill se på sitt samarbete ur nya infallsvinklar. Dessa kombineras i regel med individuella möten.

Föreläsningar

Innehållet är relaterat till ledarskap, medarbetarskap eller företagande. Tema fastställs vid förfrågan.


Veckans Värdelots

"I öknen är sanden billig."
Hur värderar du dina resultat?