logotyp

INSIKT UTSIKT AVSIKT-

Ett hållbart ledarskap balanserar relationer och resultat, resultat som ger effekt och har ett värde även på lång sikt.

Avsikten med att ta sig till ett mål är källan till inspiration och inre motivation. När du arbetar med att nå dina mål, hur klar uppfattning har du om vad det innebär för dig att nå fram?

Vad finns vid regnbågens slut? Kan du hitta drivkraft till att uthålligt jobba dig fram till målet? När du har avsikten klar för dig kan du ta ställning till om det är värt ansträngningen att ta sig till målet.

När avsikten är tydlig är det lättare att planera de aktiviteter som leder till målet, att välja bort och frigöra tid. Att nå resultat handlar om hur vi tar beslut, målplanerar och använder tiden.” Det spelar ingen roll åt vilket håll du går
om du inte vet vart du är på väg och varför du vill dit.”


Veckans Värdelots

"I öknen är sanden billig."
Hur värderar du dina resultat?